قیمت نرده استیل ۳۰۴

قیمت نرده استیل ۳۰۴

قیمت نرده استیل ۳۰۴

قیمت نرده استیل ۳۰۴ به جهت کیفیت بالاتر و خاصیت زنگ نزن بودن آن از قیمت نرده استیل ۲۰۱ بالاتر و گرانتر می باشد. البته ضخامت و مدل قطعات و اتصالات نرده استیل نیز می تواند باعث افزایش نرده استیل ۳۰۴ شود. هر چه متراژ سفارش کار خریدار بیشتر باشد و ضایعات و پرت مصالح کمتر باشد قیمت نرده استیل نیز کاهش می یابد اما باید توجه داشت که در هنگام خرید نرده از پیمانکار و فروشنده از قطعات و اتصالات بی کیفیت درجه دو (استیل ۲۰۱) یا از قطعات آب کاری شده سربی و برنجی که قیمت تمام شده نرده استیل را کاهش می دهد استفاده نکرده باشند.