قیمت هر متر نرده استیل

قیمت هر متر نرده استیل

قیمت هر متر نرده استیل با توجه به نوع استیل و طرح شکل نرده متفاوت است. بر همین اساس قیمت نرده استیل برای طرح ساده بین ۱۱۰۰۰۰تومان تا ۱۶۰۰۰۰تومان است. مدل نرده استیل ساده با لوله ۱۶ میلیمتر و لوله ۳۸ میلمیتر و لوله ۵۱ میلمیتر ساخته می شود. قیمت نرده استیل با پایه های دکوارتیو دو دتکه برای هر متر برابر است با ۱۹۰۰۰۰تومان تا ۳۶۰۰۰۰تومان. قیمت نرده استیل طلایی با توجه به قیمت بالاتر قطعات و اتصالات آن گرانتر از مدل های کرومی ساده است بر همین مبنا قیمت نرده استیل طلایی لوله متری ۱۹۰۰۰۰تومان می باشد و قیمت نرده استیل طلایی پروفیل ۲۴۰۰۰۰تومان است. برای اطلاع از تمام قیمت های نرده استیل باید سفارش مشتری کارشناسی شود و مدل پایه های نرده و ارتفاع همراه با کیفیت اجزای نرده مشخص شود.


Leave a Reply