حفاظ استیل درب ورودی

تماس بگیرید

توضیحات تکمیلی

استیل 304

استفاده از پروفیل استیل 304 ضد زنگ

فریم تمام استیل

فریم تمام استیل از پروفیل 40 در 40 میلیمتر.

جوش آرگون

اتصال اجزای حفاظ پنجره در زوایا با روش جوشکاری آرگون

مسلح به میلگرد آجدار

در داخل لوله های استیل گارد افقی برای امنیت بیشرت میلگرد توپر به قظر 14 تا 22 میلیمتر قراردارد.