نرده کابلی پله

۱,۵۵۰.۰۰۰ تومان

توضیحات تکمیلی

کابل گالوایزه

سییم بکسل گالوانیزه به قطر 5 میلیمتر

رنگ الکترواستاتیک

پوشش رنگ محافظ کوره ای اکترو استاتیک

فریم آهنی

پایه ها و دستگیره نرده از پروفیل آهنی